Tilbake
Cover image

Aker BioMarine

Krill er et lite krepsdyr med stor betydning. Den enorme bestandelen gjør den til en av de viktigste dyrene i Antarktis.

De små rekelignende krepsdyrene blir intill 6 cm lang og veier cirka 2 gram, men til tross for størrelsen utgjør biomassen til krill to ganger den totale biomassen til jordens befolkning. Den enorme biomassen gjør den til en av de viktigste ressursene for økosystemet i Antarktis, men legger også tilrette for en bærekraftig industri.

Aker BioMarine har med å fiske krill og bruke de naturlige næringsstoffene til å lage kosttilskudd, klart å kommersialisere en helt ny biomasse, og tatt posisjonen som verdensledende innen sitt felt. Hele veien har de jobbet tett med WWF for å være sikker på at krillens rolle i næringskjeden ikke skal bli forstyrret.

Kommersialiseringen av krillfiske er et godt eksempel på at satsning på det ukjente kan skape arbeidsplasser og kapital hvor man tidligere ikke visste det fantes noe. Slike bærekraftige satsninger vil i framtiden være med på å betale regningene til Norge etterhvert som oljebruken blir mindre.

Relaterte Artikler