Tilbake
Cover image

Franzefoss Minerals

Det er anslått at Norge sitter på mineralressurser til en verdi av 2500 milliarder kroner, og det er ventet at etterspørselen vil øke med årene. Franzefoss Minerals er ledende i Norge på produksjon av spesialprosesserte produkter for en lang rekke formål basert på Kalkstein, verdens mest anvendelige mineral. Og hvorfor er den så anvendelig?

Selv om vi har tilgang til mye rent vann i Norge, må det meste av vannet likevel behandles før det kan brukes til drikkevann. Vann er blant kroppens viktigste bestanddeler og rent vann spiller en svært viktig rolle for god helse. Heldigvis holder drikkevannet i Norge god kvalitet og kalk bidrar til dette. Før vannet kan distribueres må det gjennom en renseprosess. I denne prosessen fjernes partikler, farge og bakterier. I tillegg justeres pH og alkalitet. Kalk er et naturlig og effektivt hjelpemiddel i denne prosessen.

Men kalk brukes til mye mer enn rensing av drikkevann. Hos Klemetsrudanlegget bruker de kalk fra Franzefoss Minerals til å rense røykgassene fra avfallsforbrenning. Kalk gjør det mulig å trekke ut sure forbindelser, hovedsakelig svovel-, nitrogen og halogenforbindelser fra forbrenningsgassene, slik at gassen som til slutt kommer ut er vesentlig renere. På veien mot et renere samfunn vil kalkens miljøvennlige egenskaper være viktige.

Relaterte Artikler