Tilbake
Cover image

Hexagon Ragasco

Bedrifter i Norge vil aldri kunne konkurrere på pris med lavkostland. Derfor må det jobbes smartere og satses på effektivitet i prosessene. 

For Hexagon Ragasco, verdens ledende produsent av komposittbeholdere for petroleumsgass, har deres satsning på teknologi og automatisering vært avgjørende for suksess. Når Hexagon kjøper en robot fra leverandører konstruerer de verktøyene selv, programmerer og setter de sammen i celler. Slik øker de verdien på roboten. Dette har resultert i en helautomatisert produksjon og en årlig kapasitet på 2 millioner beholdere. Slik har de på 10 år seksdoblet produksjonskapasiteten og redusert produksjonstiden pr. enhet fra 74 sekunder til 14. Dette er revolusjonerende i bransjen. 

Petroleumsgass er en gass som forekommer naturlig når man utvinner gass og råolje. Hvis vi ikke fanger den er det en bortkastet energikilde. Gass kan brukes i alt fra matlaging til oppvarming, og er faktisk dobbelt så effektiv som strøm når det kommer til oppvarming. Den er også den reneste fossile energikilden, med 20% lavere CO2-utslipp enn olje.

Relaterte Artikler