Tilbake
Cover image

Norcem

Sement er bindemiddelet i betong - verdens mest brukte byggemateriale. Fordelene med betong er mange: Sterkt, lang holdbarhet, lavt vedlikeholdsbehov, det råtner ikke og brenner ikke. I et miljø- og bærekraftperspektiv er dette viktige egenskaper. I tillegg kan betong utnyttes som varmemagasinerende del av bygg, noe som kan redusere energibehov for kjøling og oppvarming.

Produksjon av sement medfører andre utfordringer: Utslipp av CO2, utslipp av andre stoffer, støy og støv er noen. Gjennom mange år har disse utfordringene blitt møtt med kontinuerlige forbedringer, innovative løsninger og ikke minst store investeringer. En moderne sementfabrikk er noe ganske annet enn hva det var for noen tiår tilbake. Sement produseres ved å brenne råvarer hvor kalkstein er den største komponenten. I ovnsprosessen benyttes store mengder brensel for at temperaturen skal bli høy nok. Tradisjonelt har kull og olje blitt benyttet som energikilde.

I over 30 år har Norcem jobbet med å erstatte ikke-fornybare fossile brensler med alternative energibærere, og dette arbeidet har gitt resultater: Ved fabrikken i Brevik erstattes nå 65 % av kullet, tilsvarende 150 000 tonn, med alternative brensler. Ikke bare er dette en samfunnsnyttig energigjenvinning, det bidrar også med å ta avfallsprodukter ut av kretsløpet og reduserer karbonavtrykket i sementen. Dagens betongprodukter har mindre miljøpåvirkning enn noen gang tidligere.

Relaterte Artikler