Tilbake
Cover image

Norsk Gjenvinning

I dag bruker vi 1 og en halv jordklode med ressurser for å leve slik vi gjør. Etterhvert som befolkningsveksten øker, øker også ressursbruken og avfallsmengden. Verden kommer til å trenge enda flere ressurser. Ressurser vi ikke har. For å løse dette må vi forbruke mindre, gjenbruke mer, og lage resirkulerte råvarer av avfallet.

Norsk Gjenvinning hevder at det ikke finnes søppel mer. Avfall er ressurser som kan bli høykvalitets, resirkulerte råvarer. Eksempelvis sitter man igjen med 804 kg jern, 64 kg aluminium, 6 kg kobber, 3 kg rustfritt stål, 18 kg glass og 104 kg brensel etter at et bilvrak har blitt resirkulert. Dette betyr at man klarer å gjenvinne 95% av hele bilen. Alle disse råvarene selges deretter videre til industri i Norge, Europa og Asia. Men biler er ikke det eneste som gjenvinnes hos Norsk Gjenvinning. Nærmere 80% av alt avfall i Norge er næringsavfall. Norsk Gjenvinning håndterer 1/4 av dette, nærmere 2 millioner tonn per år og gjenvinner 85% av dette til nye råvarer. 

Avfall kan derfor bli løsningen på fremtidens ressursproblem. Det finnes ikke søppel mer.

Relaterte Artikler