Tilbake
Cover image

Plasto

Plasto har utviklet egne maskiner og prosesser for å sprøytestøpe deler i plast for mange ulike industrier og kundegrupper. Produksjonen er moderne og effektiv og er i drift 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

De har datastyrte produksjonslinjer med 25 roboter som sikrer en jevn og god kvalitet i en moderne fabrikk med høy grad av automasjon, og har derfor flere roboter enn operatører. Det betyr at man i kan overvåke produksjonen hjemmefra ved hjelp av en app. Produksjonen er fleksibel, og de kan produsere ulike typer plastdeler fra 0,1 gram til 110 kilo.

Deres konkurrenter er like gjerne fra Kina som fra Østlandet, konkurransekraften sikres gjennom automasjon og stor satsing på FoU (25% av fjorårets omsetning investeres i FoU). Bærekraft er viktig for en familieeid bedrift som tenker i lange linjer. De jobber blant annet med å utvikle produksjonsteknologi som skal muliggjøre sirkulærøkonomi, det vil si at spesifikke produkter skal kunne samles inn etter endt levetid, kvernes opp og bli en del av materialmatrisen i nye produkter.

Relaterte Artikler