Tilbake
Cover image

Yara

I 2050 vil vi være nærmere 9 milliarder mennesker på jorden. Det betyr at vi vil komme til å trenge over 60% mer mat enn det som produseres i dag. Samtidig vet vi at de globale utslippene må kuttes med 40 til 70% for at vi skal nå togradersmålet, og per nå utgjør landbruket ca. 25% av det.

Yara er verdensledende innen produksjon og distribusjon av mineralgjødsel. I produksjonen av gjødsel slippes det ut store mengder med klimagasser. Blant disse finner man lystgass. Lystgass er en klimagass som er 300 ganger sterkere enn CO2. Yara har et ønske om å redusere dette utslippet med 80-90%. Reduksjonen vil tilsvare 23 millioner tonn CO2 årlig. Det samme som 28 000 biler i året, eller nær halvparten av Norges totale årlige CO2 utslipp. Sammen med spesialister på ozon, samarbeider Yara for å finne måter å håndtere sine egne utslipp. Nå har de klart å utvikle en teknologi som er så lovende at det er søkt om patent. Det kan bli en del av løsningen for både jordkloden vår, og vi som lever på den.

Relaterte Artikler